තවමත් එන්නත් නොගත් අයට අදත් අවස්ථාව

ජන 18, 2022

    කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ අද (18) දිනයේදී ද ස්ථාන රැසකදී එන්නත් ලබාදීමේ කටයුතු සිදුකෙරේ.

    සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් අද දිනයේ සිදුකරන එන්නත්කරණ කටයුතු පිළිබඳව විස්තර සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

    http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=977

    Latest News