බදාදා, ජූලි 17 2019
logo

icc

වැල්ලවායෙන් ආයුධ රැසක්

මැයි 13, 2019

    වැල්ලවාය කුඩාඔය ගෙවත්තක වලදමා තිබූ ආයුධ තොගයක් ආරක්ෂක අංශ සිදු කළ විමර්ශනයකින් පසු සොයා ගැනේ.

    එම ආයුධ අතර රිපීටර් වර්ගයේ තුවක්කු 2 ක්, ෂොට් ගන් 2 ක්, බෝර 12 හේ තුවක්කු 2 ක් හා වෙනත් වර්ගවල ගිනි අවි කිහිපයක් තිබූ බව වාර්තා වේ.

    මේ අතර ටී - 56 පතොරම් 352ක් හා වෙනත් වර්ග වල පතොරම් තොගයක් ද හමුවී තිබේ.

    Last modified on සදුදා, 13 මැයි 2019 15:52

    Latest News