ඉන්දීය ප්‍රාන්ත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ කිහිප දෙනෙකුට දඬුවම්...

ඔක් 10, 2021

    60 වන ඉන්දීය මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙකුට, පුහුණුකරුට සහ කළමනාකරුට දඬුවම් පනවා තිබෙනවා.

    ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අද මේ බව නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.....

    Athalatics 900px 21 10 10

    Last modified on ඉරිදා, 10 ඔක්තෝබර් 2021 20:25

    Latest News