ඉකුත් ඔක්තෝබර් 7 වැනි දින හමාස් ප්රහාරයෙන් පසු අල් ෂිෆා රෝහලට ඊශ්රායල ප්රාණ ඇපකරුවන් රැගෙන යන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශන ඊශ්රායල හමුදාව නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගාසා තීරයේ අල් ෂිෆා රෝහලේ රැඳී සිටින හමාස් සංවිධානයේ ක්රිෂයාකාරීන්ට එරෙහිව හමුදා මෙහෙයුම් දැඩි කරන බව ඊශ්රාායලය පවසනවා. ඊශ්රාායල හමුදා ප්රහහාරවලින් රෝගීන් සහ එහි අවතැන්ව සිටින පිරිස් දැඩි භීතියට පත්ව සිටින බවයි වෛද්යහවරුන් පවසන්නේ.

Latest News