2024 ලෝක කෘත්‍රිම බුද්ධි සමුළුව සහ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණයේ ගෝලීය පරිපාලනය පිළිබඳ උසස් මට්ටමේ සමුළුව ඇරඹේ. එම සමුළු ඊයේ (04) චීනයේ ශැංහයි නුවර දී ඇරඹිණ.

ඉන්දුනීසියාවේ වෙරළ තීරයකට ගසාගෙන ආ දැවැන්ත බූවල්ලකුගේ සිරුරක් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය වුණා.

ජාතික රූපවාහිනියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයට ඒඅයි නිවේදකයින් දෙදෙනෙක්.

Latest News