දුම්රිය උමගේ ගැටී විදේශිකයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ජූනි 03, 2024
  කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු උඩරට මැණිකේ දුම්රියෙන් ගමන් ගත්වි දේශිකයෙකු දුම්රිය උමගේ ගැටි (03) දින ජිවිතක්ෂයට පත් වි ඇති බව නානුඔය දුම්රිය
  ස්ථානයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවා.

  කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු එම දුම්රියෙන් ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා

  ගමන් කල විදේශිකයා (03) දින පස්වරු 4 ට පමණ මෙසේ දුම්රිය උමගේ ගැටි ජිවිතක්ෂයට පත් වී ඇත.
   
  නානුඔය සහ ඉදල්ගස්හින්න දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර 19 දුම්රිය උමග අසලදි විදේශිකයා උමගේ ගැටී ඇති බවත්, මියගිය විදේශිකයාගේ සිරුර එම දුම්රියේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් විසින් හපුතලේ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා රැගෙන ගොස් ඇති බවද එම නිලධාරියා පැවසුවා.

  Latest News