හොං‍කොං යළි මව්රටට එක්වීමේ 25 වැනි සංවත්සරය සමරයි...

ජූලි 01, 2022

    හොං‍කොං යළි මව්රටට එක්වීමේ 25 වැනි සංවත්සර සැමරුම් උළෙල හොංකොං හි ප්‍රධාන සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී අද උදේ පැවැත්වුණා.

    මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන්නේ, චී‍නයේ බෙයිජින් නුවර සිටින ජාතික රූපවාහිනියේ අරෝෂා සමරදිවාකර....

    Last modified on සිකුරාදා, 01 ජූලි 2022 18:21

    Latest News