තරඟ පාවාදීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායක කටහඬ පරීක්ෂාවක් සඳහ‍ා රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට රැගෙන ආ බව වාර්තා වෙනව‍ා.

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායක ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට භාරවීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Latest News