ප්‍රංශ විවෘත්ත ටෙනිස් තරගාවලියේ කාන්තා කේවල ශූරතාවය දිනා ගැනීමට ඉගා ස්වියාටෙක් සමත් වුවා.

යුක්‍රේන හමුදාවන්ට අවශ්‍ය ප්‍රහාරක ජෙට් යානා ලබා දෙන බව පෝලන්ත රජය පවසනවා.

COVID-19 වසංගතයට එරෙහිව චීනය විසින් පෝලන්ත රජයට සහ ජනතාවට සහය ලබාදෙන බව චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා පවසයි.

Latest News