ලොව ජනප්රිය සමාජ මාධ්ය ජාලා වන ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්රෑම් හේතුවෙන් කුඩා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධව යුරෝපා සංගමයේ නියාමන අධිකාරිය එම සමාජ මාධ්ය ජාලා සමාගම වන මෙටා සමාගමට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්ය වාර්තා කරනවා.

Latest News