අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය මේ දිනවල කොළඹ දී...(වීඩියෝ)

ජූනි 27, 2022
  • අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය මේ දිනවල කොළඹ දී පැවැත්වෙනවා.

    පැවති තරගවලින් කොළඹ ඉසිපතන, වෙස්ලි, රාජකීය සහ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර යන කණ්ඩායම් ජය ලබාගෙන තිබෙනවා...

    Latest News