2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් සූදානම් කළ පරිදිම - ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

පෙබ 29, 2020

  2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ සූදානම් කටයුතු මෑතකදී සැලසුම් කළ පරිදි ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

  කොරොනා වෛරස් වසංගතය හමුවේ 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වෙන්නේ ද යන්න පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සනීපාරක්ෂණ හදිසි ව්‍යපෘතියේ ප්‍රධානි, Michael Ryan මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

  ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ සූදානම් කටයුතු නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

  එම උළෙල පැවැත්වීම වෙනස් වන්නේ ද යන්න මෑතකදී තීරණය නොකරන බව හෙතෙම එහිදී සඳහන් කළේය.

   

  Latest News