ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද්ධ හමුදාධිපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ලබාදුන් සංකල්පීය මඟපෙන්වීම මත ආරම්භ කෙරුණු ‘Shake Hands - 1’යුද අභ්‍යාසයේ හත්වන දිනයටත් (23) ගජබා රෙජිමේන්තු මුලස්ථාන පරි‍ශ්‍රයේ දී පැවැත්විණ.

Latest News