ඉන්දුනීසියාවේ බාලි නගරයේ පැවැත්වෙන 10 වැනි ලෝක ජල සමුළුවේ ඉහළ පෙළේ සැසියට සහභාගි වීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා හෙට (18) දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතයි.

Latest News