සිනමා කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන,මාධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි නිවාස,ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩක - ක්‍රීඩිකාවන්ගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය උ‍දෙසා නොමිලේ නිවාස ලබාදීමේ දී එහි ගරුත්වය සම්පූර්ණයෙන් හිමිවිය යුත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට බව, නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අවධාරණය කරයි.

නිවාස නොමැති අසරණ ජනතාවට නිවාස සිහිනය සැබෑ කරන යහපාලන රජයේ උදා ගම්මාන වැඩපිළිවෙළ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යන විට එය බලා සිටිය නොහැකිව ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළ විරුද්ධවාදී කණ්ඩායම් අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කරමින් එම ජනතාවාදී වැඩපිළිවෙළ කඩාකප්පල් කිරීමේ කුමණ්ත්‍රණයක යෙදී සිටින බව නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

මීළඟ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා කවුද යන්න පිළිබඳ ඇතැමුන්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් වී ඇතත් අද රටේ ප්‍රමුඛතාව හිමිවිය යුතු ප්‍රශ්න වන්නේ දිළිදුකම පිටුදැකීම, ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුව විසඳීම, තරුණ පරපුරට රැකියා සම්පාදනය, රට ආර්ථික වශයෙන් ඉහළ තලයකට ගෙන ඒම වැනි කරුණු සඳහා බව නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසයි.

Latest News