චෙක් රාජ්‍යයේ ප්‍රාග් නගරයේ විශ්ව විද්‍යාලයක සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් 14 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

Latest News