නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, වැඩසටහන් අගැයීම සඳහා ජාතික සංවර්ධන කමිටුවක් පිහිටුවීමට භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු වන දයා ලියනගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. 

Latest News