ජාතික රූපවාහිනියේ ජ්‍යේෂ්ඨ නිෂ්පාදකවරයෙකු සහ ප්‍රවීණ ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්‍ෂවරයෙකු වූ අභාවප්‍රාප්ත ගයා රම්‍ය අල්විස් මහතාගේ දේහය, මේ වන විට ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් ‍කර තිබෙනවා.

Latest News