මෛත්‍රීට තහනමක්

අප්‍රේ 24, 2024
    ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කිරීම වළක්වාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය විසින් අද අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා.

    ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභිකයෙකු වූ මොන්ටේගු සරත්චන්ද්ර මහතා ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලකට අදාළව කොළඹ දිසා විනිසුරු සඳුන් විතාන මහතා විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබුවා.

    මෙම ස්ථිර අතුරු තහනම් නියෝගය නඩු විභාගය අවසන්වන තෙක් බල පැවැත්වෙන බවත් නියෝගයේ සඳහන් වුණා.

    Latest News