අතඩංගුවට ගත් ජෙරම් අධිකරනයට

දෙසැ 01, 2023
    අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (01) දහවල් අත්අඩංගුවට ගත් දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු අධිකරණයට රැගෙනවිත් තිබෙනවා.
    Last modified on සිකුරාදා, 01 දෙසැම්බර් 2023 15:11

    Latest News