ජනපතිගේ ලිපියට සජිත්ගෙන් පිළිතුරු (වීඩියෝ)

මැයි 14, 2022
  • විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඊයේ (14) ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

    ඒ, පසුගිය 12වැනිදා ජනාධිපතිතුමා යොමුකළ ලිපියට ප්‍රතිචාර වශයෙන්.

    Latest News