එළවළු මිලෙහි අඩුවීමක්....(වීඩියෝ)

නොවැ 26, 2021
  • වෙළෙඳපොළේ එළවළු මිල අඩුවෙමින් පවතින බව, වාර්තා වනවා.

    නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු තොග ලැබෙමින් පවතින බවයි වෙළෙඳුන් පවසන්නේ....

    Latest News