දරුවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පා නොවීම තහවුරු කළ යුතුයි; අගමැති...(වීඩියෝ)

නොවැ 25, 2021
  • දරුවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පමා නොවීම තහවුරු කළ යුතු බව, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරනවා.

    රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයන් සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේ දී පැවති හමුවකදී අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ බව කියා සිටියා.....

    Last modified on සිකුරාදා, 26 නොවැම්බර් 2021 08:35

    Latest News