"කල්‍යාණි රන් පිවිසුම" හෙට (24) ජනතා අයිතියට....(වීඩියෝ)

නොවැ 23, 2021
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අධි තාක්‍ෂණික කේබල් මත ඉදිකරන ලද නව කැලණි පාලම හෙට (24) පස්වරුවේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙනවා.

    එය නම් කර ඇත්තේ, "කල්‍යාණි රන් පිවිසුම" යනුවෙන්.....

    Last modified on අඟහරුවාදා, 23 නොවැම්බර් 2021 19:50

    Latest News