සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි ලබන 25 ඇරඹේ....

ඔක් 22, 2021

    රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය යටතේ 2021 වර්ෂය සඳහා නැවත විවෘත කිරීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ අත්සනින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්......

     Education px 900 22 10 21

    Last modified on සිකුරාදා, 22 ඔක්තෝබර් 2021 20:17

    Latest News