අද එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන

සැප් 21, 2021

  අද (21) දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 331 දී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුකෙරෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

   

  Vaccination1Vaccination2

  Vaccination3

  Vaccination4

  Vaccination5

  Vaccination6

   

   

   

  Last modified on අඟහරුවාදා, 21 සැප්තැම්බර් 2021 10:07

  Latest News