අද මධ්‍යස්ථාන 438කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය…

අගෝ 26, 2021

  දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි අද (26) දිනයේ ද මධ්‍යස්ථාන 438කදී කොවිඩ් මර්දන ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත ලබාදීම සිදු කරන බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

  එම මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්….

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  08

  Latest News