අද කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන

ජූලි 31, 2021

  කොවිඩ්-19 වෛරසය මර්දනය කිරීම සදහා රජය විසින් ගෙන යන එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහනට අනුව අද (31) දිනයේ ද ස්ථාන කිහිපයකම එන්නත් කරනය ක්‍රියාත්මකයි.

  ඒ අනුව අද දිනයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්ක 22ක් ආවරණය වන පරිදි ස්ථාන 317කදී සිදුකරනු ලැබේ.

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  Latest News