තවත් කොවිඩ්-19 මරණ 66ක්

ජූලි 29, 2021

    සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ (28) තහවුරු කළ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන්ගේ මරණ සංඛ්‍යාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්....

     Deth px 900 29 07 21

    Latest News