පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කර ගිනි අවිය පැහැරගෙන එම නිලධාරියාට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට අදාළ පුද්ගලයෙකු බිංගිරිය ප්රදේශයේදී ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වෙඩි තැබීම සිදුවූයේ පසුගිය සෙනසුරාදා.

Latest News