අනාගතය මුහුද යටට

නොවැ 06, 2022

  උණුසුම් වෙමින් පවතින ග්‍රීන්ලන්තයේ අනාගතය ඇතැම් විට උතුරු මුහුද යට වැළලී යාමට ඉඩ ඇත.

  ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේ දී ග්‍රීන්ලන්ත අයිස් තට්ටුවේ මතුපිට ඇති අයිස් බොහෝ ස්ථානවල දිය වීමට තරම් උෂ්ණත්වය ප්‍රභල වේ. ආක්ටික් කලාපය අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට වඩා වේගයෙන් උණුසුම් වෙමින් පවතී.නිදසුනක් වශයෙන්, පසුගිය ශතවර්ෂය පුරා පෘථිවි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක එකකින් වැඩි වී ඇති අතර, 1991 සිට ග්‍රීන්ලන්තයේ වායු උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක හතකින් පමණ වැඩි වී ඇත.

  ආක්ටික් ප්‍රදේශයේ උණුසුම් වීම වේගවත් වන බැවින්, බලපෑම් වඩාත් කැපී පෙනේ. ග්‍රීන්ලන්තය ආක්ටික් සහ අත්ලාන්තික් සාගර අතර පිහිටා ඇති අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ අයිස්වලින් වැසී ඇත. දැවැන්ත අයිස් තට්ටුවක් ගොඩබිම් මතුපිටින් 80% ක් පමණ ආවරණය වී ඇත.

  නමුත් මෑත දශක කිහිපය තුළ අයිස් තුනී වෙමින් පවතී, අයිස් තට්ටුවේ දාරවල ග්ලැසියර පසු බැස යන අතර එය එහි මුදුනේ දිය වෙමින් පවතී. ග්‍රීන්ලන්තයේ ඇති සියලුම අයිස් දිය වී හෝ සාගරයට පැටවෙන්නේ නම්, ගෝලීය මුහුදු මට්ටම මීටර් 7.2 (අඩි 21)කින් ඉහළ යනු ඇත.

  ග්‍රීන්ලන්ත අයිස් දියවීම සෑම වසරකම ගෝලීය මුහුදු මට්ටම අවම වශයෙන් මිලිමීටර් 0.5 කින් වැඩි කරයි, නමුත් මෑත අධ්‍යයනවලින් පෙනී යන්නේ මෙම අනුපාතය වැඩි විය හැකි බවයි. 2020 ගණන්වලදී හරිතාගාර වායු විමෝචනය බිංදුවට කපා හැරිය හැකි වුවද, ග්‍රීන්ලන්තයේ දියවන අයිස් මීළඟ සියවසේදී අවම වශයෙන් මීටර් 0.27 (අඩි 0.90) මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාමට දායක වනු ඇතැයි විද්‍යාඥයන් අපේක්ෂා කරති.

  Latest News