"ද නිව්ස් පේපර්" චිත්‍රපටයට ජාත්‍යන්තර සම්මානයක් (වීඩියෝ)

ජූනි 07, 2022
  • "ද නිව්ස් පේපර්" සිනමා පටය ලන්ඩනයේ රේන්බෝ සිනමා උළලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වී තිබෙනවා.

    ඒ, හොඳම අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන්.

    Latest News